Download ПДР України 2018 2.0.5 apk.Apk

ua.vodiy.Apk


Added: 2018-01-16T15:21:11.265Z
Hash: 9b06d0a6287292ae333018200b8598a2
Requires SDK26

Price: 0.00ПДР України 2018 2.0.5 apk Apk Files Downloaded 1000000 Times, Developer is Автошкола "Центр Промінь" Company For Launch Last Version You Need SDK 26
Правила дорожнього руху (ПДР України) в останній редакції, дорожні знаки і таблички, дорожня розмітка, тести ПДР з поясненнями до кожного питання, що повністю відповідають офіційному іспиту у Сервісних центрах МВС України станом на 2018 рік. У додатку ви, також, знайдете перелік штрафів за порушення ПДР із останніми змінами, інструкцію і реквізити для cплати штрафів для всіх регіонів України (зі зразком квитанції), систематизований перелік основних законодавчих актів, які регламентують права, обов'язки водіїв та роботу патрульної поліції.

Додаток "ПДР України 2018" — це завжди найсвіжіша версія Правил дорожнього руху України. Інформація про зміни у ПДР, штрафах, законодавстві, екзаменаційних питаннях ПДР оновлюється безпосередньо з сайту vodiy.ua. Rules of the Road (SDA Ukraine) in the last edition, traffic signs and signs, road markings, road rules tests with explanations for each question fully correspond to the official test service center of MIA of Ukraine as of 2018. Attached you will also find a list of penalties for violation of traffic rules with recent amendments, instructions and details for cplaty penalties for all regions of Ukraine (with sample receipt) systematic list of basic laws that govern the rights and obligations of drivers and police patrol work .

Annex "SDA Ukraine 2018" - is always the latest version of traffic rules Ukraine. Information on changes in traffic rules, penalties, the legislation Exam Questions SDA website is updated directly from vodiy.ua.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.VIBRATE
com.android.vending.BILLING
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
android.permission.WAKE_LOCK
ua.vodiy.permission.C2D_MESSAGE


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related