Download SME.sk 2.2.1 apk.Apk

sk.sme.android.reader.Apk


Added: 2016-05-13T20:52:37.567Z
Hash: 76789971895f60920ada5848546c5d72
Requires SDK23

Price: 0.00SME.sk 2.2.1 apk Apk Files Downloaded 500000 Times, Developer is Petit Press, a. s. Company For Launch Last Version You Need SDK 23
Najčítanejšie spravodajstvo na internete v najpoužívanejšej spravodajskej aplikácii. Aplikácia SME.sk pre smartfóny Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje:

- Najdôležitejšie správy zo Slovenska i sveta z titulky SME.sk
- Najčítanejšie správy za 4 hodiny, 3 a 7 dní
- Najnovšie vydané správy zo spravodajstva SME.sk
- Články zo sekcií v ponuke SME.sk - Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Domácnosť, Žena, Cestovanie
- Aktuálne spravodajské videá TV SME
- Najnovšie vydané články zo služby Blog SME
- Správy z vášho regiónu
- Komentáre k článkom
- Čítanie správ s telefónom otočeným na šírku
- Prístup k článkom spoplatnených službou Piano

Ak chcete len rýchly prehľad o najdôležitejších udalostiach, ďalšie a ďalšie správy zobrazíte jednoduchým posúvaním prstom.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte s vašimi názormi na aplikáciu SME na adrese sluzby@smeonline.sk.

Páči sa vám? Ohodnoťte nás v Google Play! Ďakujeme.

Most read news on the Internet in the most common reporting application. SME.sk application for Android smartphones offers you a quick overview of what is happening:

- The most important news from the world of Slovakia and headlines SME.sk
- Most Report for 4 hours, 3 and 7 days
- Latest news reports issued SME.sk
- Articles of sections offered SME.sk - From home, from abroad, Comments, Economy, Culture, Sports, Auto, Tech and Science, Primary, Home, Woman, Travel
- Latest news videos TV SME
- Latest published articles from SME Service Blog
- News from your region
- Comments on the Articles
- Read a message with the phone in landscape orientation
- Access to articles Piano toll service

If you just want a quick overview of the most important events, more and more a message, simply slide your finger.

We will be very glad if you will share your views on the application of SME at sluzby@smeonline.sk.

Do you? Rate us on Google Play! Thank you.android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.GET_ACCOUNTS
com.android.vending.BILLING
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.WAKE_LOCK
sk.sme.android.reader.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related

Popular Searches

smashy road wanted 1.1.6 shareit for version 2.3.6 free download fs 11 slow dns 2.4.0 obd giagnosis dragon ball 3d exdialer perfect kick mod zing news mc4 1.2.0f psiphon 82 handler ui pc fiv moy house defense hacked pikik2 sonic nes real steel crack ezy system tuner end mod carsh bandicooet benguiat aeg clash of clans libg.so v8.2129 hacked laser line xperia theme yandex app store zuzu stroker tt europe instalike v 5.0 madden 09 faf ninja ice girl fireboy apk smd bni mobile bsnking