Download Komunikacja Miejska Szczecin 1.6.0 apk.Apk

pl.pzienowicz.zditmszczecinlive.Apk


Added: 2017-09-20T19:46:04.149Z
Hash: 3c6c1756983283a8b7756078eee391c3
Requires SDK25

Price: 0.00Komunikacja Miejska Szczecin 1.6.0 apk Apk Files Downloaded 10000 Times, Developer is Pawel Zienowicz Company For Launch Last Version You Need SDK 25
Prosta aplikacja wyświetlająca informacje o komunikacji miejskiej ZDiTM Szczecin.
Znajdziesz tu mapę przystanków wraz z rozkładami jazdy oraz na żywo aktualizowane położenie pojazdów komunikacji miejskiej.


Ważne!
Lokalizacja pojazdów jest przybliżona. Nie są widoczne pojazdy, które nie przekazują informacji o swoim położeniu. Dane o lokalizacji odświeżają się co około 30 sekund

Aplikacja nieoficjalna. Korzysta ona z danych podchodzących ze strony http://zditm.szczecin.pl. Proszę mieć na uwadze, że system czasem może nie działać (lub działać wolno) i nie jest to zależne od aplikacji.

Ta aplikacja jest open source:
https://github.com/pzienowicz/ZDiTMSzczecinLive A simple application that displays information about the public transport ZDiTM Szczecin.
You will find a map of the stops with timetables and live updated position of public transport vehicles.


Important!
Vehicle location is approximate. They are not visible vehicles which do not transmit information about your location. Location data refresh approximately every 30 seconds

Application unofficial. It uses data from the approaching http://zditm.szczecin.pl. Please keep in mind that sometimes the system may not work (or not work) and it is not dependent on the application.

This application is open source:
https://github.com/pzienowicz/ZDiTMSzczecinLive

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
pl.pzienowicz.zditmszczecinlive.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.VIBRATE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
com.sec.android.provider.badge.permission.READ
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related