Download Bakaláři - oficiální aplikace 1.10.3 apk.Apk

cz.impire.bakalari.student.Apk


Added: 2018-02-16T15:15:05.115Z
Hash: 8406d64329865b72456811ac50423136
Requires SDK26

Price: 0.00Bakaláři - oficiální aplikace 1.10.3 apk Apk Files Downloaded 1000000 Times, Developer is Bakaláři software s.r.o. Company For Launch Last Version You Need SDK 26
Oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody:
- uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
- pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
- bezplatné používání
- režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
- pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodič

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče např. http://www.naseskola.cz/bakaweb, nebo v aplikaci vyberte ze seznamu škol. Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů. The official application for easy access to the bachelors on mobile devices. It is designed for parents, pupils and teachers at schools that use the system bachelors - programs for school administration. This application provides access to display signs, schedules and supply work, homework, absences, communication between parents and schools, and other information like the Web application.

Benefits:
- User on your device can be connected without daily log
- Convenient control - created specifically for Android 4.0 (and higher)
- Free use
- Offline to download data at home and then at school for example view. Supplementation schedule and without having to be constantly connected to the Internet
- Parents convenient switching between accounts and more children to different schools, or for when the teacher is also a parent

To subscribe, use the server address derived from the URL bar of your browser eg. Http://www.naseskola.cz/bakaweb, or in select from the list of schools. Login and password you use the same as for the previous version of Internet Bakaláøi.

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
com.android.alarm.permission.SET_ALARM
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.READ_LOGS


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related