Download bolha 1.1.4.0 apk.Apk

com.undabot.android.bolha.Apk


Added: 2017-10-03T05:08:02.075Z
Hash: 74da935225d1f45cb52bb642ba72401b
Requires SDK21

Price: 0.00bolha 1.1.4.0 apk Apk Files Downloaded 500000 Times, Developer is bolha.com Company For Launch Last Version You Need SDK 21
Največji slovenski spletni oglasnik bolha.com tudi na vašem pametnem telefonu. Preglejte ponudbo v 30 glavnih kategorijah, zadnje objavljene oglase ali pa uporabite iskanje med več kot 600.000 malimi oglasi. Aplikacija prinaša tudi novost – možnost pošiljanja sporočil med uporabniki bolha.com, ki jih lahko pregledujete v svojem poštnem nabiralniku znotraj bolha.com.

Izkoristite priložnosti, ki vam jih ponuja bolha.com. Ne gre samo za spletno storitev, temveč za sodobno stanje duha. Je kanal, ki spodbuja menjavo, kroženje blaga in dobrin. Je orodje skupnosti, med katero se vzpostavlja pristen trajnostni odnos. Je življenjski slog in nova odgovorna ekonomija. Omogoča racionalizacijo družinskega proračuna, spodbuja ponovno uporabo in odgovornost do okolja; a kar je najlepše - povezuje in ustvarja skupnost z novim, odgovornim življenjskim stilom. The largest Slovenian online marketplace bolha.com on your smartphone. Check the offer in 30 major categories, the last published ads, or use the search among more than 600,000 small ads. The application also brings a new feature - the ability to send messages between users bolha.com, which you can view in your mailbox within bolha.com.

Take advantage of the opportunities offered by bolha.com. It is not only a Web service, but a modern state of mind. It is a channel that encourages substitution, the circulation of goods and commodities. It is a tool communities, which establishes a genuine sustainable relationship. It is a new lifestyle and responsible economy. To rationalize the family budget, encourages re-use and environmental responsibility; but what is the best - connecting and creating a community with a new, responsible lifestyle.

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.VIBRATE
android.permission.CALL_PHONE
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WAKE_LOCK
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.undabot.android.bolha.permission.C2D_MESSAGE


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related


Warning: filesize(): stat failed for /home/apkfiles/public_html/xml/related/com.undabot.android.bolha/1.xml in /home/apkfiles/public_html/more.php on line 234
no file