Download Azərbaycan Tarix Xronologiya 4.0 apk.Apk

com.andromo.dev420534.app384637.Apk


Added: 2016-05-01T21:27:45.335Z
Hash: 888b5230f0d3b837bf5cf812ea61f3a9
Requires SDK22

Price: 0.00Azərbaycan Tarix Xronologiya 4.0 apk Apk Files Downloaded 50000 Times, Developer is ByGajiyev Company For Launch Last Version You Need SDK 22
Siz bu proqramda Azərbaycan Tarixinin Geniş Xronologiyasını və Biliyinizi Yoxlamaq üçün Sual Cavab oyunu oynaya bilərsiniz.

Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda , Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın ekslavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Paytaxtı Bakı şəhəridir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayon) Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib, bu da ölkə ərazisinin 20 faizini təşkil edir.

Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 392 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.Su sərhədi 825 kilometrdir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 kilometrdir.

1918-ci ilin 28 may günü müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 30 avqust 1991-ci ildə SSRİ tərkibində "müttəfiq respublika" statusunda olan Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında" deklarasiya, 18 oktyabr 1991-ci il tarixində isə "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Bu tarix müasir Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpası günü sayılır.

Hazırda Azərbaycan qədim tarix və mədəniyyət irsinə malik dünyəvi və unitar dövlət olub, etnik Azərbaycan çoxluğuna sahib ölkədir. Azərbaycan altı müstəqil türk dövlətindən biridir. Respublikanın 158 ölkə ilə diplomatik münasibəti vardır, 38 beynəlxalq təşkilatın üzvüdür.

Bu Proqramda Azərbaycan Tarixinin Xronologiya, Qan Yaddaşımız, Dövlət Bayrağı, Dövlət Gerbi Dövlət Himn haqqında məlumatlar yer almaqdadır.

You bilə large Xronologiya of Tarix me that the Azerbaijani science proqra Cartoons your Yoxlamaq play game three of the Sual Cavab.

Azerbaijani Cartoons rəsm name or ilə Azerbaijani Respublikasi - Cənub at Qafqaz, Xəzə is dəniz the hövzəsində is yerləş. Şimal from Rusia (Dagestan), Georgian, qərbdən from Ermənis, Iran ilə həmsərhəd from Türkiyə Cartoons cənub. Ekslav with the Azerbaijani Nakhchivan Muxtar Respublikasi Ermənist it şimal-şərqdə, with Iran qərbdə Cartoons Türkiyə ilə şimal-qərbdən is həmsərhəd. Look Paytaxt is şəhər. A hissəs of Azerbaijani ərazi (7 adjacent to Nagorno Karabakh Cartoons rayon) Ermənis from Respublikasi tərəfindən edilib occupation, which is to təşkil 20 ölkə ərazi of interest.

Dövlət sərhədlər the cənub than 765 km Cartoons Türkiyə with Iran ilə 15 km from Rusia ilə şimal 392 km slogan must-qərbdən Georgia from ilə 471 km and 1007 km həmsərhəddir.s was sərhə qərbdən Ermənis from ilə is 825 kilometer.

Xəzə is dəniz in the Azerbaijani sector of ən width is 456 kilometer length sahəs.

1918 cu il 28 May Day is the day when man müsəl şərqində parlamentl the first injury of the Azerbaijani Xalq Cümhuriyyət Respublika. 30 avqust 1991 cu ildə SSRI tərkibində "müttəfiq Respublika" Supreme Soviet of the Azerbaijani Respublika, which the statue "the bərpa of the Azerbaijani Respublikasi dövlət müstəqilliy in haqqinda" deklarasi, 18 oktyabr 1991 cu il tarixində isə "dövlət müstəqilli of Azerbaijani Respublikasi in haqqinda" Konstitusi Commons was qəbul pleaded with. This tarix considered bərpa day of müstəqilliy of contemporary Azerbaijani dövlət.

I qə the Azerbaijani ready tarix Cartoons Cartoons mədəniyyət irsinə owners dünyəv the unitary dövlət olub are the owners ölkə çoxlug ethnic Azerbaijani. Turkey is one of six müstəqil Azerbaijani dövlətindən. There are 158 ölkə ilə Respublika's diplomatic münasibət of 38 beynəlxalq is təşkilat limb.

This Proqra me of Azerbaijani Tarix Xronologi to Q, our Yaddaşı, Dövlət Flag, Dövlət Gerbi is Dövlət Himna məlumat in place almaq haqqinda.android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_SETTINGS


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related