Download Azərbaycan Tarixi Xronologiya 1.0 apk.Apk

com.ByGajiyev.AzTrxXronologiya.Apk


Added: 2016-02-11T10:58:27.338Z
Hash: b4a2f2da145aa9525d1463ad27a9a6d9
Requires SDK0

Price: 0.00Azərbaycan Tarixi Xronologiya 1.0 apk Apk Files Downloaded 10000 Times, Developer is ByGajiyev Company For Launch Last Version You Need SDK 0
Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda , Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın ekslavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Paytaxtı Bakı şəhəridir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayon) Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib, bu da ölkə ərazisinin 20 faizini təşkil edir.

Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 392 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.Su sərhədi 825 kilometrdir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 kilometrdir.

1918-ci ilin 28 may günü müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 30 avqust 1991-ci ildə SSRİ tərkibində "müttəfiq respublika" statusunda olan Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında" deklarasiya, 18 oktyabr 1991-ci il tarixində isə "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Bu tarix müasir Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpası günü sayılır.

Hazırda Azərbaycan qədim tarix və mədəniyyət irsinə malik dünyəvi və unitar dövlət olub, etnik Azərbaycan çoxluğuna sahib ölkədir. Azərbaycan altı müstəqil türk dövlətindən biridir. Respublikanın 158 ölkə ilə diplomatik münasibəti vardır, 38 beynəlxalq təşkilatın üzvüdür.

Azerbaijani Cartoons rəsm name or ilə Azerbaijani Respublikasi - Cənub at Qafqaz, Xəzə is dəniz the hövzəsində is yerləş. Şimal from Rusia (Dagestan), of Georgia, qərbdən from Ermənis, Iran ilə həmsərhəd from Türkiyə Cartoons cənub. Ekslav with the Azerbaijani Nakhchivan Muxtar Respublikasi Ermənist it şimal-şərqdə, with Iran qərbdə Cartoons Türkiyə ilə şimal-qərbdən is həmsərhəd. Look Paytaxt is şəhər. A hissəs of Azerbaijani ərazi (Nagorno Karabakh 7 Cartoons adjacent rayon) Ermənis from Respublikasi tərəfindən edilib occupation, which is to təşkil 20 ölkə ərazi of interest.

Dövlət sərhədlər with Iran 765 km from the cənub Cartoons Türkiyə ilə 15 km from Rusia şimal ilə 392 km, the slogan must-qərbdən Georgia ilə 471 km and 1007 km həmsərhəddir.s qərbdən Ermənis from ilə was sərhə is 825 kilometer.

Xəzə is dəniz in the Azerbaijani sector of ən width is 456 kilometer length sahəs.

May 28, 1918-cu il's Day is the day when müsəl financing şərqində parlamentl the first injury of the Azerbaijani Xalq Cümhuriyyət Respublika. 30 avqust 1991-ci ildə SSRI tərkibində "müttəfiq Respublika" Supreme Soviet of the Azerbaijani Respublikasi with the status "of bərpa of the Azerbaijani Respublikasi dövlət müstəqilliy in haqqinda" deklarasi, 18 oktyabr 1991-ci il tarixində isə "dövlət müstəqilli of Azerbaijani Respublikasi in haqqinda" Konstitusi Commons was qəbul roads,. This Tarixi considered bərpa the day of müstəqilliy of contemporary Azerbaijani dövlət.

I qə the Azerbaijani ready Tarixi Cartoons Cartoons mədəniyyət irsinə owners dünyəv the unitary dövlət olub are the owners ölkə ethnic Azerbaijani çoxlug. Turkey is one of six müstəqil Azerbaijani dövlətindən. Respublika has 158 ölkə the diplomatic münasibət ilə, the 38 beynəlxalq is təşkilat limb.android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.INTERNET
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related